ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების წარმომადგენლობითი ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო44,742,922,457,648,5235,1
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო21,317,822,820,617,227,8
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო0,000,51,51,73,76,4
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია928,1356,6494,0847,71248,2-
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური1,82,54,011,540,24,5
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო7,02,56,46,911,312,9
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო31,5110,128,928,530,67,2
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო-000,22,92,8
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო---32,2113,3221,8
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ---66,232,9253,9