შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების წარმომადგენლობითი ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
შსს აკადემია95,048,384,849,982,7115,3
სასაზღვრო პოლიცია150,6131,7208,7248,8146,2-
დაცვის პოლიცია364,10216,5090,30114,30177,40334,60
შსს მომსახურების სააგენტო29,328,545,041,949,480,1