კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სამივლინებოს ხარჯები 2011-2015 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20112012201320142015
ეროვნული მუზეუმი49,044,227,351,935,7
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო78,720,669,573,6137,0