შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სამივლინებო ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
შსს აკადემია29,138,122,725,536,458,9
სასაზღვრო პოლიცია566,4486,5484,3734,3638,4734,5
დაცვის პოლიცია138,50135,7035,2010,9036,1039,90
შსს მომსახურების სააგენტო116,4302,1260,564,731,1124,9