სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი00011.112.79.9
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო00076.6151.8294.9