მარეგულირებელ კომისიებში დასაქმებულ თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია000000
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია----00