უცხოელების ვიზიტები ვიზიტის ტიპის მიხედვით: 2014-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ვიზიტის ტიპი2014201520162017
24 საათი და მეტი (ტურისტი)2229094228197127209703478932
ტრანზიტი1114036140083513213441687289
ერთდღიანი ვიზიტი2172429221828823181892388715