კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ეროვნული მუზეუმი47,551,841,642,143,1-
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო36,437,317,824,724,226,0