სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი10,78,82,57,37,72,3
ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი1,80,91,22,82,62,4