საქართველოს პარლამენტის შტატგარეშე თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
სარგო1420.21515.62421.73436.64027.94066
პრემია/დანამატი238344.3825.8885.7851.3742.6