15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და დასაქმების სტატუსის მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დაქირავებით მომუშავედამქირავებელი/დამსაქმებელი (მეწარმე, მეურნე დაქირავებული მუშაკებით)ინდივიდუალურად მომუშავე (საკუთარ გლეხურ (ფერმერულ) მეურნეობაში დასაქმებულის გარდა)საკუთარ გლეხურ (ფერმერულ) მეურნეობაში ინდივიდუალურად მომუშავეოჯახის დამხმარე წევრიკოოპერატივის წევრიპირი, რომელიც არ კლასიფიცირდება დასაქმების სტატუსის მიხედვით
არცერთი ჯგუფი733794246931095726381864886839435
I ჯგუფი10164126261281770_
II ჯგუფი2778176814165336290_
III ჯგუფი7774922432551340_
ბავშვი_0016_00
უარი პასუხზე6293019911953900
არ არის მითითებული_306162011174___