უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბაკალავრო პროგრამებზე: 2015-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი2018-2019 სასწავლო წელი
განათლება56777
ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება172154169136
სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი1950223520281595
მეცნიერება246204252266
საინჟინრო, დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგები158133172189
სოფლის მეურნეობა3812-
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა1164792362398
მომსახურება737811390