უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამაგისტრო პროგრამებზე: 2015-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი2018-2019 სასწავლო წელი
განათლება19-12
ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება35382324
სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი94119158180
მეცნიერება116919
საინჟინრო, დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგები56116
სოფლის მეურნეობა----
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა2641423267449318
მომსახურება---1