უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: 2015-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი2018-2019 სასწავლო წელი
ბაკალავრიატი3822361131152681
მაგისტრატურა, დიპლომირებული მედიკოსის (ვეტერინარის) პროგრამა, რეზიდენტურა2805440169469550
პროფესიული პროგრამა160133