რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა: 2008-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2008200920102011201220132014201520162017
რეგისტრირებული ოჯახი, სულ502689539256545619509324525137524482522449498395382950325590
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახი, სულ 131182153434144877132505163183150607141776125301142967131502