დასაქმებულთა განაწილება სამუშაოზე დაკავებული პოზიციების მიხედვით: 2017-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

პოზიცია2017 წელი2018 წელი
კანონმდებლები, მთავრობის მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და მენეჯერები9590
სპეციალისტ-პროფესიონალები209.6205.2
სპეციალისტები და დამხმარე პერსონალი; ოფისის პერსონალი197.2219
მომსახურების სფეროსა და სავაჭრო დაწესებულებების მომსახურე პერსონალი167180.7
სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის დარგის კვალიფიციური მუშაკები715636.5
ხელოსნები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები; სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობები195.9239.4
არაკვალიფიციური მუშები116.3115.5
სხვა10.57.3