დასაქმებულთა განაწილება სამუშაოზე დაკავებული პოზიციების მიხედვით 2017-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

პოზიცია2017 წელი2018 წელი
კანონმდებლები, მთავრობის მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და მენეჯერები9590.150771439184
სპეციალისტ-პროფესიონალები209.6205.20712514741
სპეციალისტები და დამხმარე პერსონალი; ოფისის პერსონალი197.2219.09713687679
მომსახურების სფეროსა და სავაჭრო დაწესებულებების მომსახურე პერსონალი167180.79737271782
სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის დარგის კვალიფიციური მუშაკები715636.56622711973
ხელოსნები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები; სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობები195.9239.47607838196
არაკვალიფიციური მუშები116.3115.56129348594
სხვა10.57.3