რეგისტრირებული ორგანიზაციების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონის დასახელებარეგისტრირებული
ქ. თბილისი303186
აფხაზეთი164
აჭარა60309
გურია16900
იმერეთი95220
კახეთი43021
მცხეთა-მთიანეთი12863
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი5814
სამეგრელო-ზემო სვანეთი54033
სამცხე-ჯავახეთი20683
ქვემო ქართლი51077
შიდა ქართლი30632
უცნობი255