2017 წელს პროგრამა აწარმოე საქართველოში ფარგლებში მხარდაჭერილი ბენეფიციარები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ბენეფიციარისაიდენტიფიკაციო კოდიკატეგორიაკომპონენტისექტორიშექმნილი სამუშაო ადგილები
შპს ქიმინვესტი416328101წარმოებასაბანკო სესხიფარმაცევტიკა და ქიმიური წარმოება19
შპს მედ პროჯექტ400028233წარმოებასაბანკო სესხიფარმაცევტიკა და ქიმიური წარმოება10
შპს ალგორა205009809სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო15
შპს მეტალოლამი405075029წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები90
შპს პრინტ ვიჟენ404503872წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა13
შპს ბ.ა.ლ. გრუპი400185759წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები11
შპს ნეო გლასი400091609წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები23
შპს სამეფო431432979სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო39
შპს ოაზისი412722371სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო10
შპს ევროსტილი - XXI206323502წარმოებასაბანკო სესხიხის გადამუშავება20
შპს ბუტიკი ქუთაისი412716592სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო52
შპს ახალი ქარხანა433647495წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები10
შპს არტინოვა400054490წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები20
შპს ჯეუ გრუპი205251537წარმოებალიზინგისამშენებლო მასალები24
შპს ნიუპაკი406183446წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა20
შპს კაფსულო405139425წარმოებასაბანკო სესხისაკვები და სასმელი80
შპს ფელინ გლობალ415097594წარმოებასაბანკო სესხიტანსაცმელი და ტექსტილი200
შპს ლ.ენდ ლ404986164წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები50
შპს ლიბევურსტ405187863წარმოებასაბანკო სესხისაკვები და სასმელი70
შპს კასტა400001840წარმოებასაბანკო სესხიხის გადამუშავება24
შპს ლექსოს მარანი431166882სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო14
შპს პრინტ სტუდია404977316წარმოებალიზინგიქაღალდი და შეფუთვა5
შპს ბიო პლასტი427735141წარმოებალიზინგიპლასტმასი17
შპს გარდენ პალასი420001152სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო34
შპს მერკური 90 212675363სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო10
შპს ეკო რესურს ნატტექ405146104წარმოებასაბანკო სესხისაკვები და სასმელი10
შპს შვიდი მითი205273595წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა15
შპს ელგი231172432სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო45
შპს ანთ გრუპ448403479წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები20
შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო №2424071168წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები29
შპს კლინტექ204442451წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა61
შპს მილი400147872წარმოებასაბანკო სესხილითონები18
შპს კომფორტმშენ XXI206340510წარმოებასაბანკო სესხიპლასტმასი18
სს დაკო405197781წარმოებალიზინგისაკვები და სასმელი30
შპს სიტექ404534223წარმოებალიზინგისამშენებლო მასალები34
შპს გოშთელიანები 435893197სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო10
შპს ამბასადორი კაჭრეთში404533974სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო12
შპს სასტუმრო თელავი231171166სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო70
შ.პ.ს. უვ პრინტი406211424წარმოებასაბანკო სესხისხვა წარმოება5
შპს ბრაუნი405202695წარმოებასაბანკო სესხისაკვები და სასმელი50
შპს ელსელემა204438073წარმოებასაბანკო სესხიტანსაცმელი და ტექსტილი150
შპს ბედეგი 211383714წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები24
შპს გრინვილი405176036წარმოებასაბანკო სესხისაკვები და სასმელი18
შპს რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანი416311707წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები10
შპს ბესტი406202817წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები11
შპს BIS404925211წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები28
შ.პ.ს. ტიფლის ტექსტილი 405173093წარმოებასაბანკო სესხიტანსაცმელი და ტექსტილი50
შპს ძველი ბორჯომი426114386სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო12
შპს სეტი+ 405218697სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო35
შპს ოლდ ლამი 404908784წარმოებასაბანკო სესხიხის გადამუშავება0
შპს ბუმბა 208156591წარმოებალიზინგიპლასტმასი20
შპს ივერია აქვა 405159572წარმოებასაბანკო სესხისაკვები და სასმელი17
შპს დემეტრე და კომპანია 424070864წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები20
შპს ჯორჯიან ფექიჯინგი404521629წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა100
შპს ინდიკო239862298წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები10
შპს ბუნებრივი აირი231251007სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო100
შპს ბენნ206336678წარმოებასაბანკო სესხიტანსაცმელი და ტექსტილი50
შპს ნაბადი405219847სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო16
შპს გუდაური რესორტ405146596სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო110
შპს არგო400194222წარმოებალიზინგისაკვები და სასმელი38
შპს ,,ელ ინოვეიშენ“405182751სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო5
შპს დინ გრუპი405035126წარმოებალიზინგისამშენებლო მასალები12
შპს ელ ჯი ჯი205208773წარმოებალიზინგისამშენებლო მასალები3
შპს აქვა გეო204564113წარმოებასაბანკო სესხისაკვები და სასმელი85
შ.პ.ს. სვეტი 431948949წარმოებალიზინგისამშენებლო მასალები20
შპს აირმეტალი404527641წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები5
შპს ორბელი ფურნიტურე406173288წარმოებასაბანკო სესხიხის გადამუშავება0
შპს ოლპრინტჯი400044518წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა7
შპს ნეოსტარი445416363წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები30
შპს ლაქი447862643სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო13
შპს არეა426112716სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო25
შპს ავაზა445456408წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა10
შპს ლეო 444220406451სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო48
შპს ჯეო დეკორ401947934წარმოებასაბანკო სესხიხის გადამუშავება12
შპს დავათი404873026წარმოებასაბანკო სესხიფარმაცევტიკა და ქიმიური წარმოება35
შპს გ.დ პლასტი 405229603წარმოებალიზინგიპლასტმასი20
შპს სევსამორა404473155სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო35
შპს პრინტარეა404384395წარმოებასაბანკო სესხიქაღალდი და შეფუთვა10
შპს იმედი მ204979693სასტუმროსაბანკო სესხისასტუმრო45
შპს „ევრო დიზაინი“406125991წარმოებალიზინგისამშენებლო მასალები43
შპს ტოტი400024497წარმოებასაბანკო სესხიპლასტმასი42
შპს ევრო-პლასტი400010028წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები12
შპს ჯორჯიან ბილდინგ გროუფ202268134წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები50
შპს ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა 202236794წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები185
შპს სოლო405219972წარმოებასაბანკო სესხისამშენებლო მასალები22
შპს ჯეომეტალ412729775წარმოებალიზინგისამშენებლო მასალები