სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 2018 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობის დასახელება (სტრუქტურული ერთეულის მიხედვით)საჯარო მოხელის საშტატო ერთეულის რაოდენობათანამდებობრივი სარგოთვის სახელფასო ფონდი
დირექტორიდირექტორი125002500
დირექტორის მოადგილედირექტორის მოადგილე119001900
ეკონომიკური სამსახურის უფროსისაჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა116001600
ლოჯისტიკის მენეჯერისაჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა116001600
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველისაჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა; 115001500
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტისაჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა110001000
ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორისაჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა 111501150
საინფორმაციო ტექნოლოგების სპეციალისტისაჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა 111501150
ბუღალტერისაჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა 111501150
სერვისების უზრუნველყოფის სპეციალისტისაჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა1950950
სპეციალისტი სასწავლო მიმართულებითსაჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა29001800
საქმის წარმოების სპეციალისტისაჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა1900900
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტისაჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა 110001000
ტრენერისაჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა314004200
იურისტისაჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა114001400
შესყიდვების კორდინატორისაჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა 113001300