ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის 2018 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობასაშტატო ერთეულითანამდებობრივი სარგობიუჯეტი თვეში
დირექტორი14,500.004,500.00
დირექტორის მოადგილე13,800.003,800.00
I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი41,800.007,200.00
I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი11,500.001,500.00
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი11,800.001,800.00
III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი11,500.001,500.00