ეროვნული სატყეო სააგენტოს ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონიNთანანდებობასახ Nრაოდენობაკატეგორიამარკა/მოდელისტატუსიგამოშვების წელი და შესყიდვის თარიღიძრავის მოცულობაისტორიული ღირებულებასაბალანსო ღირებულება
სამეგრელო ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფროსიGN-091-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20131.62739020000
2ოპერაციული მმართველიGN-098-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
3სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-223-FA1ჯიპიTOYOTA HILUXსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54000040000
4სატყეო უბნის უფროსიGN-093-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
5სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-092-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/მორიგე20122.73380011086.4
6სატყეო უბნის უფროსიGN-096-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
7სატყეო უბნის უფროსიGN-094-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
8სატყეო უბნის უფროსიGN-095-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
9სატყეო უბნის უფროსიGN-097-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
იმერეთის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფროსიGN-033-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20132.03029521500
2სამსახურის უფროსი მეტყევეGN-071-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
3სატყეო უბნის უფროსიGN-040-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
4სატყეო უბნის უფროსიGN-081-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20131.62739020000
5სატყეო უბნის უფროსიGN-082-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20131.62739020000
6სატყეო უბნის უფროსიGN-078-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
7სატყეო უბნის უფროსიGN-207-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
8სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-074-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
9სატყეო უბნის უფროსიGN-079-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
10სამსახურის მეტყევეGN-084-FA1ჯიპიUAZ-390995მორიგე20122.73380011086.4
11სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-083-FA1ჯიპიUAZ-390995მორიგე20122.73380011086.4
12ოპერაციული მმართველიGN-075-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
13სამსახურის მეტყევეGN-476-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7144450
გურიის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფროსიGN-044-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20132.03029521500
2უფროსი მეტყევეGN-051-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
3სატყეო უბნის უფროსიGN-053-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
4სატყეო უბნის უფროსიGN-054-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
5სამსახურის მეტყევეGN-056-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/მორიგე20122.73380011086.4
6სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-057-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7144450
7სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-052-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფორისიGN-041-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20132.03029521500
2სამსახურის უფროსი მეტყევეGN-042-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
3სატყეო უბნის უფროსიGN-043-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
4სატყეო უბნის უფროსიGN-046-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
5სატყეო უბნის უფროსიGN-047-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
6სატყეო უბნის უფროსიGN-048-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
7სამსახურის მეტყევეGN-049-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20122.73380011086.4
მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფროსიGN-022-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20132.03029521500
2უფროსი მეტყევეGN-202-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20152.55609037243.76
3სატყეო უბნის უფროსიGN-023-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
4სატყეო უბნის უფროსიGN-028-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.35484015500
5სამსახურის მეტყევეGN-021-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20122.75484011086.4
6სამსახურის მეტყევეGN-025-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.35484015500
7სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-024-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7165000
8სამსახურის მეტყევეGN-072-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7160000
9სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-045-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7150150
10სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-034-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7144450
11სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-065-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7144450
12სატყეო უბნის უფროსიGN-218-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
13სატყეო უბნის უფროსიGN-210-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
14სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-073-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7141900
სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფროსიGN-224-FA1ჯიპიTOYOTA HILUXგანპიროვნებული/პერსონალური20132.54137241372
2სამსახურის ყფროსი მეტყევე GN-018-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20131.62739020000
3სატყეო უბნის უფროსიGN-032-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
4სატყეო უბნის უფროსიGN-036-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
5სატყეო უბნის უფროსიGN-035-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
6სატყეო უბნის უფროსიGN-038-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
7სატყეო უბნის უფროსიGN-211-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
8სატყეო უბნის უფროსიGN-208-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
9სამსახურის მეტყევეGN-039-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/მორიგე20122.73380011086.4
შიდა ქართლის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფროსი GN-203-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200განპიროვნებული/პერსონალური20152.55609037243.76
2უფროსი მეტყევეGN-012-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
3სატყეო უბნის უფროსიGN-225-FA1ჯიპიFOTON TUNLANDმორიგე20152.454996.8554996.85
4სატყეო უბნის უფროსიGN-217-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
5სატყეო უბნის უფროსიGN-209-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
6სატყეო უბნის უფროსიGN-215-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
7სამსახურის მეტყევეGN-016-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/მორიგე20122.73380011086.4
8ოპერაციული მმართველიGN-015-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
ქვემო-ქართლის სატყეო სამსხური1სამსახურის უფროსი GN-060-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20132.03029521500
2უფროსი მეტყევეGN-061-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
3სატყეო უბნის უფროსიGN-059-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20131.62739020000
4სატყეო უბნის უფროსიGN-064-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
5სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-062-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
6სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-068-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20122.73380011086.4
7სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-067-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7141900
8სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-063-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
კახეთის სატყეო სამსახური1სამსახურის უფროსი GN-101-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20132.03029521500
2უფროსი მეტყევეGN-102-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20132.54067017894.8
3სატყეო უბნის უფროსიGN-031-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200მორიგე20132.54067017894.8
4სატყეო უბნის უფროსიGN-212-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
5სამსახურის მეტყევეGN-105-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
6სატყეო უბნის უფროსიGN-214-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
7სატყეო უბნის უფროსიGN-213-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
8სატყეო უბნის უფროსიGN-216-FA1ჯიპიLADA21214სპეციალიზირებული20161.71960014504
9სამსახურის მეტყევეGN-103-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
10სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-069-FA1ჯიპიUAZ-390995სპეციალიზირებული/განპიროვნებული20122.73380011086.4
11სატყეო უბნის ტყის მცველიGN-109-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
12სამსახურის მეტყევეGN-107-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
13სამსახურის მეტყევეGN-104-FA1ჯიპიVAZ-212104სპეციალიზირებული/განპიროვნებული2006-20091.7145290
14სამსახურის მეტყევეGN-013-FA1ჯიპიSUZUKI JIMNYსპეციალიზირებული/განპიროვნებული20121.326972.97297297315500
ცენტრალური აპარატი (თბილისი)1სააგენტოს უფროსიGN-010-FA1ჯიპიTOYOTA LAND CRUISER LC150განპიროვნებული/პერსონალური20143.08400065184
2უფროსის მოადგილეGN-011-FA1ჯიპიKIA SPORTAGEგანპიროვნებული/პერსონალური20122.03361523500
3უფროსის მოადგილეGN-014-FA1ჯიპიHUNDAY IX-35განპიროვნებული/პერსონალური20122.44650028000
4უფროსის მოადგილეGN-019-FA1ჯიპიKIA SPORTAGEგანპიროვნებული/პერსონალური20122.03361525000
5სააგენტოს უფროსის მრჩეველიGN-088-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERმორიგე20132.03029521500
6ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის უფროსიGN-066-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20132.03029521500
7სატყეო ღონისძიებების უზრუნველყოფის სამმართველოGN-200-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200მორიგე20152.55484042555.84
8ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტიGN-110-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERმორიგე20131.62739020000
9ტყითსარგებლობის სამმართველოGN-108-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERმორიგე20131.62739020000
10ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების დეპარტამენტის უფროსიGN-027-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERგანპიროვნებული/პერსონალური20131.62739020000
11ტყის აღრიცხვის სამმართველოGN-099-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERმორიგე20132.03029521500
12ტყის მოვლა-აღდგენის სამმართველოGN-201-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200მორიგე20152.55484042555.84
13შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსიGN-050-FA1ჯიპიKIA SPORTAGEგანპიროვნებული/პერსონალური20122.03361522879.75
14შიდა კონტროლის სამსახური GN-206-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERმორიგე20141.631536.2520000
15შიდა კონტროლის სამსახურიGN-087-FA1სედანიTOYOTA-AVENSISმორიგე20061.81320010243.2
16შიდა კონტროლის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილებაGN-089-FA1ჯიპიTOYOTA PRADOმორიგე20083.05500042680
17შიდა კონტროლის სამსახურიGN-205-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200მორიგე20152.55484036413.76
18შიდა კონტროლის სამსახურის ანალიტიკური განყოფილებაGN-020-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERმორიგე20131.62739020000
19შიდა კონტროლის სამსახური GN-204-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200მორიგე20132.54067017894.8
20იურიდიული სამსახურის უფროსიGN-030-FA1სედანიTOYOTA COROLLAგანპიროვნებული/პერსონალური20121.83580021000
21საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახურის უფროსიGN-077-FA1სედანიTOYOTA COROLLAგანპიროვნებული/პერსონალური20121.835494.3521000
22საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური GN-070-FA1სედანიTOYOTA COROLLAმორიგე20121.835494.3521000
23ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის განყოფილებაGN-058-FA1ჯიპიRENAULT DUSTERმორიგე20131.62739020000
24შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილებაGN-080-FA1სედანიKIA CERATOმორიგე20111.8
25შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილება GN-100-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200მორიგე20152.55484036413.76
26საზოგადაოებასთან ურთიერთობის განყოფილების , კონსულტანტი მედიასთან ურთიერთობის განყოფილებაGN-055-FA1სედანიKIA RIO მორიგე20131.42348911000
27შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილებაGN-226-FA1ჯიპიMITSUBISHI L-200მორიგე20132.54090017996
28შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილებაGN-227-FA1ჯიპიMITSUBISHI PAJEROმორიგე20083.036454.636454.6