სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის სარესტორნო მომსახურების ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

#დოკუმენტი (ხელშეკრულება, ინვოისი, ჩეკი)№თარიღიCPVCRMშესყიდვის საშუალებამომწოდებელისაგანიხელშეკრულების ღირებულება
1ინვოისი N15.02.20171900-01-09 00:00:00553170058778გამარტივებული შესყიდვაშპს პრიმოკერძების მიტანის მომსახურება360
2ინვოისი 1900-01-14 00:00:00553170173177გამარტივებული შესყიდვაშპს ზანთარ ჯგუფიკაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება530.75
3ინვოისი1900-01-18 00:00:00553170174612გამარტივებული შესყიდვაშპს ბაქარი კაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება255.2
4ინვოისი1900-01-20 00:00:00553170175249გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯი კაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება99.12
5ინვოისი2017-10-16 00:00:00553170175256გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯიკაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება121.54
6ინვოისი1900-01-23 00:00:00553170188427გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯი კაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება123.9
7ინვოისი1900-01-23 00:00:00553170188590გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯიკაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება132.16
8ინვოისი1900-01-23 00:00:00553170188595გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯიკაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება99.12
9ინვოისი1900-01-24 00:00:00553170205316გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯიკაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება94.5
10ინვოისი1900-01-25 00:00:00553170205323გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯი კაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება100
11ინვოისი1900-01-26 00:00:00553170205345გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯი კაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება100
12ინვოისი1900-01-25 00:00:00553170209542გამარტივებული შესყიდვაშპს ბი ჯიკაფეტერიის/სასადილოს მომსახურება132