დაცული ტერიტორიების სააგენტოდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელებარაოდენობაგათავისუფლების მიზეზი
საშტატო3გარდაცვალება
საშტატო6დისციპლინური გადაცდომა
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი4ვადის გასვლა
საშტატო45პირადი განცხადება
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი33პირადი განცხადება
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი7შემცირება
შტატი12შემცირება
შტატი1სასამართლო გადაწყვეტილება