სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯები: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობაგვარი, სახელიდღიური ნორმის ხარჯიდღიური ნორმის დანამატი(მივლინებული პირის სხვა ხარჯი)საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯიმგზავრობის ხარჯისულ ჯამი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  მინისტრიკახა კახიშვილი895.623306.531711.52223.68137.25
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამნეტის უფროსიბაია ცანავა453.86524.121188.42166.38
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი ელენე ბერაძე756.4801048.2902.42707.08
მინისასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილეზვიად მიხანაშვილი394.11775.271099.211274.83543.39
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ჭითანავა489.53872.431308.92670.86
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეკახაბერ თეთრაძე632.452122.151544.64299.2