2017 წელს საქპატენტის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები და სახელფასო დანამატები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თვეპრემია თავმჯდომარე (ნიკოლოზ გოგილიძე)დანამატი თავმჯდომარე (ნიკოლოზ გოგილიძე)პრემია თავმჯდომარის მოადგილე (სოფიო მუჯირი)დანამატი თავმჯდომარის მოადგილე (სოფიო მუჯირი)
იანვარი0000
თებერვალი000600
მარტი000800
აპრილი5000042000
მაისი000800
ივნისი000800
ივლისი000800
აგვისტო000800
სექტემბერი0001170
ოქტომბერი5000042000
ნოემბერი0002450
დეკემბერი5000042001120