საქპატენტის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შენიშვნათანხა (ლარი)
1) ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო დღის (26 აპრილი) აღნიშვნასთან დაკავშირებით 28 წამიანი ვიდეოგრაფიკული რგოლის დამზადება 2) 10 ცალი 1 წუთიანი ვიდეო რგოლის დამზადება სოციალურ ქსელში გავრცელებისთვის.6000
ქ. ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში დაგეგმილი ქართული მევენახეობა-მეღვინეობისადმი მიძღვნილი გამოფენისთვის საქართველო ღვინის აკვანი სარეკლამო კამპანიის მომსახურების გაწევა.101948.94
ფეისბუქის მეშვეობით რეკლამის გავრცელების ხარჯი.780