სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გათავისუფლების მიზეზითანამშრომელირაოდენობა
პირადი განცხადებასაშტატო15
გარდაცვალებასაშტატო1
პირადი განცხადებაშტატგარეშე3
სასამართლო განაჩენის საფუძველზეშტატგარეშე1