განათლების საერთაშორისო ცენტრის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეკლამის სახეობაეკ მუხლიხარჯი
რეკლამის მიზნით სხვადასხვა დასახელების ბრენდირებული საქონლის( ბეჭდვითი მომსახურებით) შესყიდვა2.2.10.5 რეკლამის ხარჯი27000
რეკლამის მიზნით ვიდეორგოლის გადაღების მომსახურების ხარჯი2.2.10.5 რეკლამის ხარჯი14850