2017 წელს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამდებობის პირებზე გაცემული შრომის ანაზღაურება

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობის დასახელება სახელიგვარიხელფასიპრემია დანამატიდანამატი (საკუთარი სახსრები)პრემია (საკუთარი სახსრები)გრანტი ცენტრის გავლით
გენერალური დირექტორიამირანგამყრელიძე31200260000032404.89
გენერალური დირექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგშიპაატაიმნაძე28800240000050516.58
გენერალური დირექტორის მოადგილეალექსანდრეტურძელაძე20933.3324000005518
გენერალური დირექტორის მოადგილეირმახონელიძე28800240000058839.3
გენერალური დირექტორის მოადგილეტარიელჭანტურიძე28145.45240000024590.89