დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დაფინანსების წყარო პროგრამა / პროექტითანხა (ლარი)
ცენტრის ადმინისტრაციული ხარჯი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა198240
ცენტრის ადმინისტრაციული ხარჯი - საკუთარი შემოსავლები4896
სეზონური გრიპის შესახებ ცნობიერების ამაღლების 2016 წლის კამპანიაში მონაწილეობა, 12222050
WAAW 2017 ამრ-ის შესახებ ცოდნის დონის ასამაღლებელი აქტივობების მხარდაჭერა საქართველოში, 14441040