ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავლები2016 წელი2017 წელი
შემოსავალი იჯარიდან24398.9437869.48
შემოსავალი ფაბ-ლაბის მომსახურებიდან2408.257646.07