საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავალი20162017
სულ შემოსავლები ეკონომიკური ნაკადებით დღგ - ს გარეშე 59496706630381
მ . შ მეზღვაურთა დეპარტამენტი562576684147
მ . შ საზღვაო უსაფრთხოების დეპარტამენტი57734833511743
- ნავსადგურები 32835073041191
- სალოცმანო სამსახურების მომსახურება489976470 552
ზღვაზე ძებნა - გადარჩენისა და გემების მონიტორინგი15072442 269 675
მ . შ გემების რეგისტრაციისა და დროშის კონტროლის დეპარტამენტი106367164 816