2017 წელს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობასახელი, გვარიIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
სააგენტოს უფროსიგრიგოლ კაკაურიძე125012501250125012501250125012501250125012501250
უფროსის პირველი მოადგილერამაზ ობოლაძე000000001456002010