ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრიდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

განთავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო)განთავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა (შტატგარეშე)განთავისუფლების მიზეზი
3-სამივე თანამშრომელი გათავისუფლებულია შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის 1 პუნქტის დ ქვეპუნქტის საფუძველზე
-2შრომითი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის საფუძველზე