2017 წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საწვავით უზრუნველყოფის ლიმიტები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nქვედანაყოფის დასახელებაბენზინის ლიმიტი (ლიტრი)დიზელის ლიმიტი (ლიტრი)
1 ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)9000300
2იურიდიული დეპარტამენტი2750400
3საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი65000
4დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტი60001700
5კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტი18000
6გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)315005500
7ლოჯისტიკის დეპარტამენტი1600018000
8ეკონომიკური დეპარტამენტი2400400
9საინფორმაციო–ანალიტიკური დეპარტამენტი6000900
10ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი25500
11საქ. ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიურო (დეპარტამენტი)20000
12საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი27000
13საექსპერტო–კრიმინალისტიკური დეპარტამენტი170006500
14შიდა აუდიტის დეპარტამენტი20000
15მიგრაციის დეპარტამენტი4000600
16ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი200003700
17ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი1080006000
18ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი7000014000
19საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი45450030500
20განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი3300079590
21ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი60004000
22სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი900020950
23ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი)2500700
24აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტი71003800
25აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტი2600018000
26მცხეთა–მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი1910011900
27შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი2400033000
28ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი3889025060
29კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი2880016200
30სამცხე–ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი2200014600
31იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი4585034500
32გურიის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტი1330011900
33სამეგრელო–ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი4375035450