2016 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nთანამდებობადასახელებაიანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერინოემბერიდეკემბერი
1მინისტრიოთარ დანელია000000000000
2მინისტრილევან დავითაშვილი000000000000
3მინისტრის პირველი მოადგილენოდარ კერესელიძე002360147501475014751475000
4მინისტრის მოადგილეიური ნოზაძე002176136001360013601360000
5მინისტრის მოადგილედავით გალეგაშვილი002176136001360013601360000
6მინისტრის მოადგილეგოჩა ცოფურაშვილი002176136001360013601360000
7მინისტრის მოადგილელევან დავითაშვილი002176136001360013600000
8მინისტრის მოადგილეგიორგი ჩხეიძე000000000000
9მინისტრის მოადგილეგიორგი ხანიშვილი000000000000
10მინისტრის მოადგილერევაზ ასათიანი000000000000
11დეპარტამენტის უფროსი001680105001050100010501050002100
12დეპარტამენტის უფროსი021001680105001050010501050002100
13დეპარტამენტის უფროსი001680105001050010501050002100
14დეპარტამენტის უფროსი001680105001050010501050210002100
15დეპარტამენტის უფროსი001680105001050010501050002100
16დეპარტამენტის უფროსი001680105001050010501050002100
17დეპარტამენტის უფროსი021001680105001050010501050002100
18დეპარტამენტის უფროსი001680105001050010501050002100
19დეპარტამენტის უფროსი001680105001050010501050002100
20დეპარტამენტის უფროსი001680105001050010501050002100
21დეპარტამენტის უფროსი000000010501050002100
22დეპარტამენტის უფროსი000001050100010501050002100
23დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
24დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
25დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე001050875087508751750001750
26დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
27დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
28დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
29დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე001400105000000000
30დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875175001750
31დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე0014008750875000000
32დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
33დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე0000000875875001750
34დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
35დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე00105087508750875875001750
36სამმართველოს უფროსი0090075000000000
37სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
38სამმართველოს უფროსი0150090075007500750750150001500
39სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
40სამმართველოს უფროსი0000000750750001500
41სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
42სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
43სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
44სამმართველოს უფროსი015009007507500750750150001500
45სამმართველოს უფროსი00900750075007501500001500
46სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
47სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
48სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
49სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
50სამმართველოს უფროსი009007500750000000
51სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
52სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
53სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
54სამმართველოს უფროსი0090075007500750750001500
55სამმართველოს უფროსის მოადგილე00750625062506251250125001250
56სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
57სამმართველოს უფროსის მოადგილე000000000001250
58სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
59სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
60სამმართველოს უფროსის მოადგილე00750625062506251250125001250
61სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
62სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
63სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
64სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
65სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
66სამმართველოს უფროსის მოადგილე0075062506250625625001250
67სამმართველოს უფროსის მოადგილე0125075062506250625625125001250