ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამდებობის პირების 2016 წლის სამივლინებო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დანართის ტიპიმივლინების დოკუმენტი მივლინების ადგილიმივლინების პერიოდისახელი და გვარითანხა სულხარჯი ტიპიდღეების რაოდენობათანხა
ქვეყნის გარეთბრძანება_108_14/04/2016ბელგია-ბრიუსელი20.04.2016 - 24.04.2016არჩილ ყარაულაშვილი5899.67დღიური ნორმა5820.16
მგზავრობის ხარჯი3822.6
0
სასტუმროს ხარჯი31256.91
ქვეყნის გარეთბრძანება_110_14/04/2016ბელგია-ბრიუსელი19.04.2016 - 23.04.2016თორნიკე ნოზაძე2837.14დღიური ნორმა5481.85
მგზავრობის ხარჯი1100
სასტუმროს ხარჯი31255.29
ქვეყნის გარეთბრძანება_112_15/04/2016საფრანგეთი-სტრასბურგი19.04.2016 - 21.04.2016დავით ბაქრაძე2672.26დღიური ნორმა3767.85
სასტუმროს ხარჯი21904.41
ქვეყნის გარეთბრძანება_114_20/04/2016ბელგია-ბრიუსელი25.04.2016 - 25.04.2016დავით ბაქრაძე173.68დღიური ნორმა1173.68
25.04.2016 - 25.04.2016ხათუნა საღინაძე96.49დღიური ნორმა196.49
ბელგია-ბრიუსელი29.04.2016 - 01.05.2016დავით ბაქრაძე7102.49დღიური ნორმა3521.05
მგზავრობის ხარჯი5743.5
სასტუმროს ხარჯი2837.94
29.04.2016 - 01.05.2016ხათუნა საღინაძე6870.91დღიური ნორმა3289.47
მგზავრობის ხარჯი5743.5
სასტუმროს ხარჯი2837.94
გერმანია-ბერლინი26.04.2016 - 27.04.2016დავით ბაქრაძე3028.43დღიური ნორმა2484.48
სასტუმროს ხარჯი2776.99
წარმომადგ. ხარჯი761.76
1005.2
26.04.2016 - 27.04.2016ხათუნა საღინაძე1066.46დღიური ნორმა2289.47
სასტუმროს ხარჯი2776.99
შვედეთი-სტოქჰოლმი28.04.2016 - 28.04.2016დავით ბაქრაძე3509.33დღიური ნორმა1154.48
სასტუმროს ხარჯი1209
წარმომადგ. ხარჯი3145.85
28.04.2016 - 28.04.2016ხათუნა საღინაძე294.82დღიური ნორმა185.82
სასტუმროს ხარჯი1209
ქვეყნის გარეთბრძანება_124_25/04/2016შვედეთი-სტოქჰოლმი27.04.2016 - 29.04.2016დავით ბუჯიაშვილი2179.87დღიური ნორმა3256
მგზავრობის ხარჯი1717.4
სასტუმროს ხარჯი1206.47
ქვეყნის გარეთბრძანება_132_05/05/2016აშშ-ვაშინგტონი10.05.2016 - 12.05.2016დავით ბაქრაძე2344.12დღიური ნორმა3717.34
სასტუმროს ხარჯი035.5
21328.4
წარმომადგ. ხარჯი262.88
10.05.2016 - 12.05.2016ხათუნა საღინაძე3901.2დღიური ნორმა3398.52
მგზავრობის ხარჯი2140
სასტუმროს ხარჯი034.28
21328.4
ესტონეთი-ტალინი13.05.2016 - 15.05.2016დავით ბაქრაძე6683.94დღიური ნორმა3368.94
მგზავრობის ხარჯი6315
ქვეყნის გარეთბრძანება_134_05/05/2016აშშ-ვაშინგტონი12.05.2016 - 15.05.2016ნატა ქორიძე8518.02დღიური ნორმა4531.36
მგზავრობის ხარჯი6791.1
სასტუმროს ხარჯი31195.56
საფრანგეთი-პარიზი10.05.2016 - 11.05.2016ნატა ქორიძე622.47დღიური ნორმა2283.4
სასტუმროს ხარჯი1339.07
ქვეყნის გარეთბრძანება_157_23/05/2016ესტონეთი-ტალინი06.06.2016 - 11.06.2016თორნიკე ნოზაძე2578.66დღიური ნორმა6387.15
მგზავრობის ხარჯი1140
სასტუმროს ხარჯი41051.51
ქვეყნის გარეთბრძანება_160_24/05/2016ბელგია-ბრიუსელი01.06.2016 - 04.06.2016მარიამი რაქვიაშვილი4663.03დღიური ნორმა4619.77
მგზავრობის ხარჯი2000
856
სასტუმროს ხარჯი31187.26
ქვეყნის გარეთბრძანება_163_24/05/2016სომხეთი-დილიჟანი02.06.2016 - 04.06.2016დავით ბუჯიაშვილი453.05დღიური ნორმა3225.45
სასტუმროს ხარჯი2227.6
ქვეყნის გარეთბრძანება_167_27/05/2016გერმანია-ბერლინი02.06.2016 - 04.06.2016ნატა ქორიძე4715.32დღიური ნორმა3409.11
მგზავრობის ხარჯი3574.1
სასტუმროს ხარჯი2732.11
ხორვატია-ზაგრები31.05.2016 - 01.06.2016ნატა ქორიძე736.9დღიური ნორმა2162.7
სასტუმროს ხარჯი2574.2
ქვეყნის გარეთბრძანება_168_27/05/2016ნიდერლანდები-ჰააგა30.05.2016 - 01.06.2016დავით ბაქრაძე2747.31დღიური ნორმა3531.04
მგზავრობის ხარჯი1275
სასტუმროს ხარჯი2599.62
წარმომადგ. ხარჯი341.65
30.05.2016 - 01.06.2016ხათუნა საღინაძე2169.65დღიური ნორმა3295.02
მგზავრობის ხარჯი1275
სასტუმროს ხარჯი2599.63
ქვეყნის გარეთბრძანება_17_14/01/2016საფრანგეთი-სტრასბურგი18.01.2016 - 21.01.2016დავით ბაქრაძე5435.44დღიური ნორმა41067.6
მგზავრობის ხარჯი2606
სასტუმროს ხარჯი21050.91
წარმომადგ. ხარჯი710.93
18.01.2016 - 21.01.2016ნინო გრძელიშვილი4250.02დღიური ნორმა4593.11
მგზავრობის ხარჯი2606
სასტუმროს ხარჯი21050.91
ქვეყნის გარეთბრძანება_172_01/06/2016რუმინეთი-ბუქარესტი03.06.2016 - 05.06.2016არჩილ ყარაულაშვილი1506.36დღიური ნორმა3341.26
მგზავრობის ხარჯი950
სასტუმროს ხარჯი1215.1
ქვეყნის გარეთბრძანება_176_02/06/2016ბელგია-ბრიუსელი08.06.2016 - 10.06.2016დავით ბაქრაძე4189.67დღიური ნორმა1492.17
მგზავრობის ხარჯი3697.5
წარმომადგ. ხარჯი0
საფრანგეთი-სტრასბურგი05.06.2016 - 07.06.2016დავით ბაქრაძე3670.59დღიური ნორმა1240.57
2483.54
სასტუმროს ხარჯი22878.2
კავშირგაბმ. ხარჯი68.28
ქვეყნის გარეთბრძანება_184_09/06/2016ნიდერლანდები-ამსტერდამი15.06.2016 - 18.06.2016დავით ბუჯიაშვილი2443.38დღიური ნორმა4394.14
მგზავრობის ხარჯი1148
სასტუმროს ხარჯი3901.24
15.06.2016 - 18.06.2016პაპუნა შენგელაია2719.28დღიური ნორმა4670.04
მგზავრობის ხარჯი1148
სასტუმროს ხარჯი3901.24
ქვეყნის გარეთბრძანება_190_13/06/2016ბელგია-ბრიუსელი22.06.2016 - 26.06.2016ნინო გრძელიშვილი3024.25დღიური ნორმა5456.62
მგზავრობის ხარჯი1378
სასტუმროს ხარჯი31189.63
ქვეყნის გარეთბრძანება_191_13/06/2016ბელგია-ბრიუსელი15.06.2016 - 18.06.2016ნინო გრძელიშვილი2303.4დღიური ნორმა4365.3
მგზავრობის ხარჯი1145
სასტუმროს ხარჯი2793.1
15.06.2016 - 18.06.2016არჩილ ყარაულაშვილი2567.1დღიური ნორმა4621
მგზავრობის ხარჯი1153
სასტუმროს ხარჯი2793.1
ქვეყნის გარეთბრძანება_200_22/06/2016გერმანია-ბერლინი29.06.2016 - 01.07.2016დავით ბაქრაძე5142.24დღიური ნორმა3772.92
მგზავრობის ხარჯი1356
სასტუმროს ხარჯი32260
წარმომადგ. ხარჯი502.21
251.11
29.06.2016 - 01.07.2016ხათუნა საღინაძე1356მგზავრობის ხარჯი1356
საბერძნეთი-ათენი26.06.2016 - 28.06.2016დავით ბაქრაძე2949.54დღიური ნორმა3528.84
სასტუმროს ხარჯი3738.26
წარმომადგ. ხარჯი1682.44
26.06.2016 - 28.06.2016ხათუნა საღინაძე1032.07დღიური ნორმა3293.8
სასტუმროს ხარჯი3738.27
შვეიცარია-ჟენევა24.06.2016 - 25.06.2016დავით ბაქრაძე1105.91დღიური ნორმა2664.93
სასტუმროს ხარჯი1440.98
წარმომადგ. ხარჯი0
24.06.2016 - 25.06.2016ხათუნა საღინაძე810.38დღიური ნორმა2369.4
სასტუმროს ხარჯი1440.98
ქვეყნის გარეთბრძანება_208_29/06/2016მოლდოვა-კიშინიოვი04.07.2016 - 08.07.2016ნინო გრძელიშვილი202.5დღიური ნორმა5202.5
ქვეყნის გარეთბრძანება_210_05/07/2016პოლონეთი-ვარშავა07.07.2016 - 10.07.2016დავით ბაქრაძე2796.6დღიური ნორმა4499.04
სასტუმროს ხარჯი22297.56
წარმომადგ. ხარჯი0
0
07.07.2016 - 10.07.2016არჩილ ყარაულაშვილი2768.88დღიური ნორმა4471.32
სასტუმროს ხარჯი22297.56
ქვეყნის გარეთბრძანება_22_15/01/2016პოლონეთი-ლოძი24.01.2016 - 26.01.2016დავით ბაქრაძე2555.2დღიური ნორმა3385.62
მგზავრობის ხარჯი1316
წარმომადგ. ხარჯი799.05
0
კავშირგაბმ. ხარჯი54.53
24.01.2016 - 26.01.2016ხათუნა საღინაძე1834.39დღიური ნორმა3214.24
მგზავრობის ხარჯი1316
სასტუმროს ხარჯი1304.15
ქვეყნის გარეთბრძანება_268_22/08/2016ესტონეთი-ტალინი24.08.2016 - 27.08.2016დავით ბაქრაძე2865.56დღიური ნორმა4502.31
მგზავრობის ხარჯი1341.7
სასტუმროს ხარჯი2568.46
წარმომადგ. ხარჯი453.09
0
0
ქვეყნის გარეთბრძანება_274_30/08/2016გერმანია-გაილენკირხენი21.09.2016 - 25.09.2016დავით ბუჯიაშვილი4283.77დღიური ნორმა5730.8
მგზავრობის ხარჯი2376
სასტუმროს ხარჯი31176.97
ქვეყნის გარეთბრძანება_275_30/08/2016ესტონეთი-ტალინი11.09.2016 - 16.09.2016მარიამი რაქვიაშვილი4187.19დღიური ნორმა6705.68
მგზავრობის ხარჯი1880
სასტუმროს ხარჯი51409.33
მივლინებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯი192.18
ქვეყნის გარეთბრძანება_287_09/09/2016აშშ-ვაშინგტონი13.09.2016 - 18.09.2016დავით ბაქრაძე7337.09დღიური ნორმა51249.61
მგზავრობის ხარჯი4346
სასტუმროს ხარჯი21319.55
წარმომადგ. ხარჯი68.92
353.01
13.09.2016 - 18.09.2016თორნიკე ნოზაძე6262.05დღიური ნორმა6832.2
მგზავრობის ხარჯი3319
სასტუმროს ხარჯი31726.84
ვიზის ხარჯი384.01
ქვეყნის გარეთბრძანება_300_23/09/2016დანია-კოპენჰაგენი27.09.2016 - 30.09.2016არჩილ ყარაულაშვილი610.56დღიური ნორმა4359.16
მივლ. პირის სხვა ხარჯი251.4
ქვეყნის გარეთბრძანება_302_23/09/2016ბელგია-ბრიუსელი27.09.2016 - 29.09.2016დავით ბაქრაძე2494.99დღიური ნორმა3533.19
მგზავრობის ხარჯი1242
სასტუმროს ხარჯი2426.4
წარმომადგ. ხარჯი272.88
კავშირგაბმ. ხარჯი20.52
27.09.2016 - 29.09.2016ხათუნა საღინაძე2392.59დღიური ნორმა3296.19
მგზავრობის ხარჯი1670
სასტუმროს ხარჯი2426.4
ქვეყნის გარეთბრძანება_308_30/09/2016ბელგია-ბრიუსელი10.10.2016 - 12.10.2016დავით ბუჯიაშვილი2184.28დღიური ნორმა3298.68
მგზავრობის ხარჯი1021
სასტუმროს ხარჯი2864.6
საბერძნეთი-სალონიკი12.10.2016 - 15.10.2016დავით ბუჯიაშვილი306.54დღიური ნორმა3306.54
ქვეყნის გარეთბრძანება_310_03/10/2016ბელგია-ბრიუსელი06.10.2016 - 08.10.2016ნატა ქორიძე2365.6დღიური ნორმა3297.12
მგზავრობის ხარჯი1208.4
სასტუმროს ხარჯი2860.08
ქვეყნის გარეთბრძანება_317_10/10/2016ბელგია-ბრიუსელი20.10.2016 - 23.10.2016დავით ბუჯიაშვილი2192.56დღიური ნორმა4394.28
მგზავრობის ხარჯი942.2
სასტუმროს ხარჯი2856.08
ქვეყნის გარეთბრძანება_321_13/10/2016ბელგია-ბრიუსელი19.10.2016 - 26.10.2016ხათუნა საღინაძე1150.86დღიური ნორმა3295.5
სასტუმროს ხარჯი2855.36
19.10.2016 - 26.10.2016მარიამი რაქვიაშვილი5273.48დღიური ნორმა81339.52
მგზავრობის ხარჯი940.2
სასტუმროს ხარჯი72993.76
ქვეყნის გარეთბრძანება_323_13/10/2016ბელგია-ბრიუსელი17.10.2016 - 20.10.2016დავით ბაქრაძე0დღიური ნორმა40
ქვეყნის გარეთბრძანება_339_02/11/2016ბელგია-ბრიუსელი07.11.2016 - 12.11.2016პაპუნა შენგელაია4285.24დღიური ნორმა61047.54
მგზავრობის ხარჯი1008
სასტუმროს ხარჯი52229.7
07.11.2016 - 12.11.2016თორნიკე ნოზაძე3853.9დღიური ნორმა6616.2
მგზავრობის ხარჯი1008
სასტუმროს ხარჯი52229.7
ქვეყნის გარეთბრძანება_342_04/11/2016ბელგია-ბრიუსელი14.11.2016 - 18.11.2016დავით ბუჯიაშვილი958.31დღიური ნორმა5512.9
სასტუმროს ხარჯი1445.41
ქვეყნის გარეთბრძანება_344_10/11/2016უკრაინა-კიევი13.11.2016 - 19.11.2016თორნიკე ნოზაძე173.4დღიური ნორმა2173.4
ქვეყნის გარეთბრძანება_350_14/11/2016სომხეთი-ერევანი22.11.2016 - 25.11.2016ნატა ქორიძე348.04დღიური ნორმა4348.04
ქვეყნის გარეთბრძანება_359_21/11/2016თურქეთი-სტამბოლი23.11.2016 - 25.11.2016დავით ბუჯიაშვილი262.32დღიური ნორმა3262.32
ქვეყნის გარეთბრძანება_372_28/11/2016ბელგია-ბრიუსელი29.11.2016 - 03.12.2016მარიამი რაქვიაშვილი3536.13დღიური ნორმა5861.45
მგზავრობის ხარჯი1354.5
სასტუმროს ხარჯი31320.18
ქვეყნის გარეთბრძანება_373_28/11/2016ბელგია-ბრიუსელი30.11.2016 - 07.12.2016არჩილ ყარაულაშვილი2793.98დღიური ნორმა61033.74
სასტუმროს ხარჯი41760.24
ქვეყნის გარეთბრძანება_375_28/11/2016ბელგია-ბრიუსელი30.11.2016 - 02.12.2016ვიქტორ დოლიძე2147.46დღიური ნორმა3547.26
სასტუმროს ხარჯი21600.2
ქვეყნის გარეთბრძანება_381_05/12/2016მაროკო-კასაბლანკა08.12.2016 - 11.12.2016მარიამი რაქვიაშვილი3286.48დღიური ნორმა4666.68
მგზავრობის ხარჯი2619.8
ქვეყნის გარეთბრძანება_390_08/12/2016ბელგია-ბრიუსელი14.12.2016 - 17.12.2016დავით ბუჯიაშვილი2780.34დღიური ნორმა4422.36
მგზავრობის ხარჯი1441
სასტუმროს ხარჯი2916.98
ქვეყნის გარეთბრძანება_392_08/12/2016ბელგია-ბრიუსელი12.12.2016 - 15.12.2016არჩილ ყარაულაშვილი718დღიური ნორმა4718
ქვეყნის გარეთბრძანება_41_03/02/2016ბელგია-ბრიუსელი08.02.2016 - 10.02.2016დავით ბაქრაძე2180.93დღიური ნორმა3572.14
სასტუმროს ხარჯი21608.79
ქვეყნის გარეთბრძანება_47_08/02/2016ბელგია-ბრიუსელი17.02.2016 - 20.02.2016ნინო გრძელიშვილი2310.75დღიური ნორმა4423.44
მგზავრობის ხარჯი904
სასტუმროს ხარჯი2919.31
ვიზის ხარჯი64
ქვეყნის გარეთბრძანება_55_17/02/2016ბელგია-ბრიუსელი21.02.2016 - 26.02.2016მარიამი რაქვიაშვილი4054.52დღიური ნორმა61075.01
მგზავრობის ხარჯი1149
სასტუმროს ხარჯი41830.51
ქვეყნის გარეთბრძანება_56_17/02/2016ბელგია-ბრიუსელი23.02.2016 - 26.02.2016დავით ბაქრაძე2619.61დღიური ნორმა4758.83
მგზავრობის ხარჯი872.3
სასტუმროს ხარჯი2915.26
წარმომადგ. ხარჯი0
73.22
23.02.2016 - 26.02.2016ხათუნა საღინაძე2209.13დღიური ნორმა4421.57
მგზავრობის ხარჯი872.3
სასტუმროს ხარჯი2915.26
ქვეყნის გარეთბრძანება_57_17/02/2016გერმანია-ბერლინი21.02.2016 - 26.02.2016თორნიკე ნოზაძე284.57დღიური ნორმა6284.57
ქვეყნის გარეთბრძანება_58_19/02/2016ბელგია-ბრიუსელი25.02.2016 - 27.02.2016ნატა ქორიძე2305.56დღიური ნორმა3312.87
მგზავრობის ხარჯი1087
სასტუმროს ხარჯი2905.69
25.02.2016 - 27.02.2016არჩილ ყარაულაშვილი2270.57დღიური ნორმა3531.88
მგზავრობის ხარჯი833
სასტუმროს ხარჯი2905.69
ქვეყნის გარეთბრძანება_59_19/02/2016ლიტვა-ვილნიუსი02.03.2016 - 05.03.2016არჩილ ყარაულაშვილი281.59დღიური ნორმა4281.59
ქვეყნის გარეთბრძანება_60_24/02/2016იტალია-რომი02.03.2016 - 05.03.2016დავით ბაქრაძე1710.28დღიური ნორმა3884.07
სასტუმროს ხარჯი2556.64
წარმომადგ. ხარჯი269.57
02.03.2016 - 05.03.2016ხათუნა საღინაძე1047.79დღიური ნორმა4491.15
სასტუმროს ხარჯი2556.64
02.03.2016 - 05.03.2016მარიამი რაქვიაშვილი3727.59დღიური ნორმა4834.95
მგზავრობის ხარჯი2336
სასტუმროს ხარჯი2556.64
ნორვეგია-ოსლო28.02.2016 - 02.03.2016დავით ბაქრაძე4903.74დღიური ნორმა3392.73
მგზავრობის ხარჯი2835
სასტუმროს ხარჯი3877.05
წარმომადგ. ხარჯი322.28
460.3
კავშირგაბმ. ხარჯი16.38
28.02.2016 - 02.03.2016ხათუნა საღინაძე3930.23დღიური ნორმა3218.18
მგზავრობის ხარჯი2835
სასტუმროს ხარჯი3877.05
ქვეყნის გარეთბრძანება_62_29/02/2016ბელგია-ბრიუსელი02.03.2016 - 04.03.2016თორნიკე ნოზაძე1969.88დღიური ნორმა3307.3
მგზავრობის ხარჯი773
სასტუმროს ხარჯი2889.58
ქვეყნის გარეთბრძანება_64_04/03/2016ესტონეთი-ტალინი09.03.2016 - 12.03.2016ნატა ქორიძე807.5დღიური ნორმა3217.3
სასტუმროს ხარჯი2590.2
პოლონეთი-ვარშავა07.03.2016 - 09.03.2016ნატა ქორიძე3057.7დღიური ნორმა3217.3
მგზავრობის ხარჯი2223.4
სასტუმროს ხარჯი2617
ქვეყნის გარეთბრძანება_72_09/03/2016დიდი ბრიტანეთი-ლონდონი12.04.2016 - 15.04.2016დავით ბაქრაძე3375.43დღიური ნორმა4625.17
მგზავრობის ხარჯი1455
სასტუმროს ხარჯი2906.88
წარმომადგ. ხარჯი388.38
12.04.2016 - 15.04.2016ხათუნა საღინაძე3239.35დღიური ნორმა4347.32
მგზავრობის ხარჯი1536
სასტუმროს ხარჯი2868.3
ვიზის ხარჯი487.73
12.04.2016 - 15.04.2016მარიამი რაქვიაშვილი581.76დღიური ნორმა1147.61
სასტუმროს ხარჯი1434.15
12.04.2016 - 15.04.2016ნატა ქორიძე3245.59დღიური ნორმა4347.32
მგზავრობის ხარჯი1536
სასტუმროს ხარჯი2868.3
ვიზის ხარჯი493.97
ქვეყნის გარეთბრძანება_73_10/03/2016ბელგია-ბრიუსელი16.03.2016 - 20.03.2016დავით ბაქრაძე4031.53დღიური ნორმა3519.62
მგზავრობის ხარჯი2115
სასტუმროს ხარჯი1442.4
წარმომადგ. ხარჯი954.51
16.03.2016 - 20.03.2016ხათუნა საღინაძე2863.06დღიური ნორმა3305.66
მგზავრობის ხარჯი2115
სასტუმროს ხარჯი1442.4
16.03.2016 - 20.03.2016ნინო გრძელიშვილი4412.63დღიური ნორმა5509.43
მგზავრობის ხარჯი2576
სასტუმროს ხარჯი31327.2
ქვეყნის გარეთბრძანება_76_16/03/2016ბელგია-ბრიუსელი20.03.2016 - 25.03.2016თორნიკე ნოზაძე4311.39დღიური ნორმა4399.02
2195.6
მგზავრობის ხარჯი1568
სასტუმროს ხარჯი31299.42
2849.35
ქვეყნის გარეთბრძანება_77_18/03/2016საფრანგეთი-პარიზი23.03.2016 - 27.03.2016დავით ბაქრაძე7265.42დღიური ნორმა41043.36
მგზავრობის ხარჯი1576
სასტუმროს ხარჯი2693.5
წარმომადგ. ხარჯი0
71
3881.56
23.03.2016 - 27.03.2016ხათუნა საღინაძე3250.15დღიური ნორმა4579.7
მგზავრობის ხარჯი1977
სასტუმროს ხარჯი2693.45
23.03.2016 - 27.03.2016მარიამი რაქვიაშვილი3724.01დღიური ნორმა51231.75
მგზავრობის ხარჯი1452
სასტუმროს ხარჯი31040.26
ქვეყნის გარეთბრძანება_78_18/03/2016თურქეთი-ანკარა24.03.2016 - 26.03.2016ნატა ქორიძე1307.28დღიური ნორმა3256.18
მგზავრობის ხარჯი882.9
სასტუმროს ხარჯი1168.2
ქვეყნის გარეთბრძანება_83_24/03/2016რუმინეთი-ბუქარესტი30.03.2016 - 03.04.2016დავით ბუჯიაშვილი221.2დღიური ნორმა3221.2
30.03.2016 - 03.04.2016პაპუნა შენგელაია626.77დღიური ნორმა5626.77
ქვეყნის გარეთბრძანება_88_31/03/2016პოლონეთი-ვარშავა03.04.2016 - 07.04.2016დავით ბუჯიაშვილი2309.79დღიური ნორმა4284.85
მგზავრობის ხარჯი1115
სასტუმროს ხარჯი3909.94
ქვეყნის გარეთბრძანება_95_05/04/2016სლოვაკეთი-ბრატისლავა14.04.2016 - 19.04.2016მარიამი რაქვიაშვილი3498.82დღიური ნორმა6477.45
მგზავრობის ხარჯი1999
სასტუმროს ხარჯი4832.17
მივლინებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯი190.2
ქვეყნის გარეთბრძანება_97_05/04/2016ლიტვა-ვილნიუსი06.04.2016 - 09.04.2016თორნიკე ნოზაძე2069.55დღიური ნორმა4282.35
მგზავრობის ხარჯი1212
სასტუმროს ხარჯი2575.2