საქართველოში უცხოეთის მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოთა რაოდენობა: 2013-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20132014201520162017 (1 ნოემბრის მიხედვით)
რეგისტრირებული14321569171318851997
აქტიური90495299310481109