პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანხის გაცემის მიზანი ნორმატიული აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა
შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 52,500.0 39,375.0 39,375.0 0.0
ა(ა)იპ - განათლება ყველა ბავშვს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ბერძნულ-ქართული ურთიერთობები“ - განხორციელების მიზნით 5,605.0 5,605.0 5,605.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ბიბლიოთეკარი, როგორც თემის მობილიზატორი და თემის გამაძლიერებელი“ განხორციელების მიზნით 182,935.0 182,935.0 182,239.5 695.5
ა(ა)იპ - კავკასიელ ქალთა კონგრესს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „მათე ალბუთაშვილის ბიოგრაფიული შტრიხები და შემოქმედება: პანკისის ხეობა დროისა და სივრცის ჭრილში“ - განხორციელების მიზნით 6,900.0 6,900.0 6,900.0 0.0
შპს newpost ნიუპოსტის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „პრაქტიკული ჟურნალისტიკის“ განხორციელების მიზნით 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 43,500.0 32,250.0 27,937.5 4,312.5
ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი მხარდაჭერის ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ჩვენ შევძლებთ“ - განხორციელების მიზნით 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0
ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭო - საერთაშორისო ვორქშოპი“ განხორციელების მიზნით 10,700.0 10,700.0 10,700.0 0.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის ინფორმაციის შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად, საინფორმაციო სააგენტოს „ინტერპრესნიუსის“ (IPN) მომსახურების შესაძენად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 9,086.0 9,086.0 5,782.0 3,304.0
ა(ა)იპ - ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „აფხაზურენოვანი ინტერნეტრადიო „ჰარას““ განხორციელების მიზნით 30,240.0 30,240.0 30,240.0 0.0
ა(ა)იპ - მოითხოვე ქართულის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული მცირე და საშუალო წარმოების საინფორმაციო საგანმანათლებლო მხარდაჭერა“ - განხორციელების მიზნით 89,897.0 89,897.0 89,897.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სოფლის მეურნეობაში 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0
განათლების ხელმისაწვდომობისა და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა “ განხორციელების მიზნით
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის ინტერნეტით სარგებლობისათვის აუცილებელი მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 4,347.8 4,347.8 4,346.0 2018-08-01 00:00:00
ა(ა)იპ - ევროპულ-ქართული ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ინიციატივა: აქტიური ახალგაზრდობა - უკეთესი საზოგადოება“ - განხორციელების მიზნით 243,730.0 243,730.0 240,112.0 3,618.0
ა(ა)იპ - ევროკლუბს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ევროკლუბის“ განხორციელების მიზნით 59,500.0 59,500.0 59,453.3 46.7
ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს - გამორჩეული სტუდენტებისათვის ზურაბ ჟვანიას სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით 9,250.0 9,250.0 9,250.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ - განხორციელების მიზნით 21,980.0 21,980.0 21,968.3 2018-07-11 00:00:00
ა(ა)იპ - საფარის, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობა კახეთსა და ქვემო ქართლში“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 20,700.0 20,700.0 20,700.0 0.0
ასოციაცია „ნოე ჟორდანიას სახელობის ინსტიტუტს“ - პოლიტიკური ემიგრაციის დროს უცხოეთში ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე გამოცემული წიგნების ქართულ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის მიზნით 36,767.5 36,767.5 36,602.6 165.0
შპს - ნებულას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სუპერნოვას“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 23,408.0 23,408.0 23,408.0 0.0
ა(ა)იპ - ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი მომავლის კვლევისა და განვითარების ცენტრს არს ვივენდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევების ამოცნობა და პრევენცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დანერგვა ბავშვებსა და მოზარდებში“ - განხორციელების მიზნით 174,765.0 174,765.0 123,015.0 51,750.0
ა(ა)იპ - როდი სკოტის სახელობის ფონდ საქართველოს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დამოუკიდებელი ქალი“ განხორციელების მიზნით 25,207.0 25,207.0 25,207.0 0.0
ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ეროვნული სასახლის მუზეუმის“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0
ა(ა)იპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ეთნოფესტი 2018“-ის მხარდაჭერის მიზნით 27,000.0 27,000.0 27,000.0 0.0
ა(ა)იპ - კრეატივ ბიზნეს კაპ ჯორჯიას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სიბისი საქართველო 2018-ის ხელშეწყობა და განვითარება“ - განხორციელების მიზნით 49,994.0 49,994.0 49,994.0 0.0
ა(ა)იპ - უხუცეს ქალთა საბჭოს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქალები ქალების სამსახურში“ - განხორციელების მიზნით 21,975.0 21,975.0 21,975.0 0.0
ა(ა)იპ - კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის ახალგაზრდების უკუთესი მომავლისათვის“ - განხორციელების მიზნით 48,617.0 48,617.0 48,617.0 0.0
ა(ა)იპ - დაუნის სინდრომის ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „21 მარტის, დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საინფორმაციო კამპანიის“ განხორციელების მიზნით 6,750.0 6,750.0 6,750.0 0.0
ა(ა)იპ - დავით მარგოშვილის სახელობის ძიუდოს კლუბ პანკისს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის ძიუდოს კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა“ - დაფინანსების მიზნით 20,535.0 20,535.0 20,535.0 0.0
საქართველოს საპატიო მოქალაქეობის მედალიონისა (2 ცალი) და სასაჩუქრე ყუთის (2 ცალი) შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 822.0 822.0 822.0 0.0
ა(ა)იპ - კვლევისა და განვითარების ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „მილიონი სვლის“ დაფინანსების მიზნით 26,050.0 26,050.0 26,050.0 0.0
ა(ა)იპ - post-ალიონის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ფრთხილად, წინ საშიში წარსულია!“ დაფინანსების მიზნით 23,910.0 23,910.0 23,910.0 0.0
ა(ა)იპ - გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდულ ლეგიონს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „მოზარდების დაწყებითი სამხედრო და სალაშქრო მომზადების“ განხორციელების მიზნით 28,940.0 28,940.0 28,940.0 0.0
ა(ა)იპ ქალთა თანადგომა მშვიდობისათვის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „თანადგომა - დევნილთა სამოქალაქო განათლებისა და ჩართულობისათვის“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 10,125.0 10,125.0 10,125.0 0.0
ა(ა)იპ - მაცნე 2015-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ჩვენ საქართველოს შვილები ვართ“ განხორციელების მიზნით 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0
სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას - მის მიერ „უახლოეს წარსულში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მსჯავრდებას დაქვემდებარებულ (რეპრესირებულ) ადვოკატთა და პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული (დევნილი) პირების რეაბილიტაციის კომისიის“ საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით 88,600.0 88,600.0 88,600.0 0.0
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სასაჩუქრე კალათების შეძენის მიზნით 8,240.0 8,240.0 8,240.0 0.0
ა(ა)იპ - ელისო ბოლქვაძის საქველმოქმედო ფონდს - ლირას, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი Batumi MusicFest – 2018“-ის განხორცილების მხარდაჭერის მიზნით 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0
ა(ა)იპ - ძალადობისაგან დაცვის ეროვნულ ქსელს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ნაბიჯი მომავლისაკენ“ განხორციელების მიზნით 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 29,940.0 29,940.0 29,940.0 0.0
„დამოუკიდებლობა თავისუფლებისათვის - სასკოლო კლუბების ქსელი საქართველოში“ - განხორციელების მიზნით
არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0
შოთა რუსთველის სახელობისა და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების კომისიისა და საქართველოს ეროვნული პრემიის კომისიის თავმჯდომარეთა შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ - განხორციელების მიზნით 22,570.0 22,570.0 22,558.7 2018-03-11 00:00:00
ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „მცირე სათემო პროექტები სოფლის მოსახლეობის საკეთილდღეოდ“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 20,084.0 20,084.0 20,084.0 0.0
ა(ა)იპ- სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ხის სოციალური საწარმო „სხივის“ განვითარება“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 14,853.0 14,853.0 14,853.0 0.0
ა(ა)იპ - განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ - რესპუბლიკის 100 წელი“ - განხორციელების მიზნით 18,465.0 18,465.0 18,465.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „თბილისის წიგნის XX საერთაშორისო ფესტივალის“ მხარდაჭერის მიზნით 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერან ოფიცერთა კავშირის ანსამბლ „მშვიდობის“ 15 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საკონცერტო, სამხედრო ფორმის შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 3,490.0 3,490.0 3,490.0 0.0
ა(ა)იპ - ევროპულ ინიციატორთა ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სამოქალაქო თვითშეგნება რესპუბლიკის მეასე წელს“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 6,776.0 6,776.0 6,776.0 0.0
ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭო“ განხორციელების მიზნით 128,380.0 128,380.0 127,580.0 800.0
2018 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებების, აგრეთვე ამავე წლის 25-26 მაისს საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 650,000.0 650,000.0 649,655.3 344.7
შოთა რუსთაველის სახელობია (5 ცალი) ვაჟაფშაველას სახელობისა (ერთი ცალი) და საქართველოს ეროვნულ (2 ცალი) პრემიებთან ერთად გადასაცემი სამკერდე ნიშნებისა და შესაბამისი რაოდენობის სასაჩუქრე ყუთების შესაძენად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 14,962.0 14,962.0 12,326.3 2,635.7
ა(ა)იპ - გეთ სთართიდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის სტარტაპ კვირეულის - „დაიწყე აქ და ახლა“ - მხარდაჭერის მიზნით 6,936.0 6,936.0 6,936.0 0.0
ა(ა)იპ - ზურაბ ჟვანიას ფონდს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ზურაბ ჟვანიას წინანდლის პრემიის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 116,500.0 116,500.0 116,500.0 0.0
ა(ა)იპ - თეატრალური კოსტიუმებისა და აქსესუარების პროფესიულ სკოლას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „თეატრალური კოსტიუმებისა და აქსესუარების პროფესიული სკოლის“ განხორციელების მიზნით 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - ესეების კონკურსი - „დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ - რესპუბლიკის 100 წელი“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 14,830.0 14,830.0 14,830.0 0.0
ა(ა)იპ - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და პროფესიონალების კავშირს „ჩვენი ბავშვები“ ს- მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „მზადება გარდატეხის ასაკისა და ჯანსაღი ცხოვრებისათვის“ განხორციელების მიზნით 26,230.0 26,230.0 26,230.0 0.0
ა(ა)იპ - სამოქალაქო განვითარებისა და კვლევის ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სამოქალაქო ქმედება - რეგიონები“ განხორციელების მიზნით 25,450.0 25,450.0 25,450.0 0.0
ა(ა)იპ „ევროკლუბს“ - მის მერ დაგეგმილი პროექტის „დებატები ევროპული მომავლისათვის“ განხორციელების მიზნით 107,196.0 107,196.0 107,196.0 0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსამზადებლად სარედაქციო ჯგუფის ხარჯების დაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით 17,500.0 17,500.0 0.0 17,500.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ განხორციელების მიზნით 21,795.0 21,795.0 21,572.0 223.0
ა(ა)იპ კამარას - საქართველოში პირველად არტთერაპიის გერმანული სახელმძღვანელოს თარგმნისა და გამოცემის მიზნით 16,000.0 16,000.0 16,000.0 0.0
ა(ა)იპ - განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ - რესპუბლიკის 100 წელი“ - განხორციელების მიზნით 3,650.0 3,650.0 3,650.0 0.0
ფიზიკურ პირ ნინო ქოქიაშვილს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „წიგნი-ალბომის - ვახტანგ ქოქიაშვილის“ საბეჭდი ვერსიის შექმნისა და ბეჭდვის მიზნით 34,190.0 34,190.0 34,190.0 0.0
საქართევლოს სახელმწიფო ჯილდოს - ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენის (30 ცალი) და შესაბამისი რაოდენობის სასაჩუქრე ყუთის შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 58,423.0 58,423.0 57,267.0 1,155.9
ა(ა)იპ ახალგაზრდა ბათუმელთა კავშირს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პროფესიული ორიენტაცია წარმატებული მომავლისათვის“ განხორციელების მიზნით 51,158.0 51,158.0 51,158.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს ზეპირი ისტორიის ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ახალი საქართველოს პირველი პარლამენტი (1990-1992)“ განხორციელების მიზნით 6,000.0 6,000.0 3,000.0 3,000.0
ა(ა)იპ - მომავლის სხივისათვის - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესაში მდებარე მცირე საოჯახო სახლისათვის სასათბურე მეურნეობის მოწყობის მიზნით 2,629.0 2,629.0 2,629.0 0.0
ა(ა)იპ - დემოკრატიის რესურსცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული უფასო ონლაინ საკონფერენციო ვებ რესურსის შექმნა“ განხორციელების მიზნით 103,500.0 103,500.0 69,160.0 34,340.0
2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით 7-8 აგვისტოს გსამართი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად 55,083.0 55,083.0 54,532.5 550.5
მხატვარ ვახტანგ რურუას ავტორობით შექმნილი წიგნი-ალბომის „ფიროსმანის“ ინგლისურ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის მიზნით 30,000.0 30,000.0 26,000.0 4,000.0
ა(ა)იპ - გეთ სთართიდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სტარტაპ კონკურსის“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 18,625.0 18,625.0 18,625.0 0.0
ა(ა)იპ - მუსლიმთა სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „მრავალფეროვანი ბიბლიოთეკის“ განხორციელების მიზნით 4,798.0 4,798.0 4,798.0 0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს კინოაკადემიას - მის მიერ ახალგაზრდა კინომატოგრაფისტებისათვის კინოს სახლში საგანმანათლებლო პლატფორმის შექმნის მხარდაჭერის მიზნით 20,146.0 20,146.0 20,146.0 0.0
კინოოპერატორ გიორგი ბერიძის შესახებ მომზადებული წიგნი-ალბომის გამოცემის მხარდაჭერის მიზნით 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0
ა(ა)იპ - თავისუფალი ფეხბურთს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ტურინის იუვენტუსის აკადემიის ბანაკი სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის“ - განხორციელების მიზნით 8,700.0 8,700.0 8,700.0 0.0
ა(ა)იპ -ეროვნული მედეგობის ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ეროვნული მედეგობის ცენტრის ინსტიტუციონალური ჩამოყალიბების“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 158,926.0 158,926.0 73,241.2 85,684.8
საქართველოს პრეზიდენტის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით 80,105.3 80,105.3 80,102.3 3.0
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პროფესიული სასწავლო კურსები: „გახდი ბუღალტერი“ და „საქმეთა მმართველი - ოფისის მენეჯერი“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 29,686.0 23,686.0 21,016.5 2,669.5
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტს - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის““ განხორციელების მიზნით 11,200.0 11,200.0 11,200.0 0.0
ლიტვის რესპუბლიკაში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების ასი წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიების ჩასატარებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 15,638.4 15,638.4 15,638.4 0.0
წმინდა საყდართან (ვატიკანში) საქართველოს საელჩოს მიერ ქართველი მეცნიერისა და სასულიერო მოღვაწის მიხეილ თამარაშვილის სახელობის ყოველწლიური საჯარო ლექციის დაარსებისა და ჩატარების მხარდაჭერის მიზნით 3,950.0 3,950.0 3,950.0 0.0
საქართველო-რუმინეთის ისტორიკოსთა კომისიის შექმნისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 27,018.8 27,018.8 27,018.8 0.0
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების ასი წლისთავის აღსანიშნავად, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ისტორიული წიგნის გამოცემისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 15,666.8 15,666.8 15,666.8 0.0
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სახელობითი სტიპენდია გამორჩეული სტუდენტებისათვის - გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდიის“ განხორციელების მიზნით 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ინიციატივების ხელშეწყობა“ - განხორციელების მიზნით 25,740.0 23,880.0 22,709.6 1,170.4
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით 320.0 320.0 320.0 0.0
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს პროექტის - „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ უცხოელი პროფესორების აკადემიური და სამედიცინო საქმიანობის ორგანიზება საქართველოში“ განხორციელების მიზნით 140,200.0 140,200.0 104,685.5 35,514.5
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს ფიზიკისა და ბიოქიმიური ლაბორატორიის აღჭურვის მიზნით 38,056.0 38,056.0 17,821.0 20,235.0
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „გორის უნივერსიტეტის გამომცემლობის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 24,605.0 24,605.0 23,649.0 956.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის მიერ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენისა და საქართველოს კონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული მეთოდით ინტეგრირებული სწავლების პროგრამის „ვისწავლოთ ქართულის“ განხორციელების მიზნით 107,840.0 107,840.0 105,340.0 2,500.0
სსიპ - იაკობ გოგებიშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ტექნოლოგიის ლაბორატორიის აღჭურვის მიზნით 36,400.0 36,400.0 36,400.0 0.0
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის პროფესიის განვითარება საქართველოში“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 10,000.0 10,000.0 3,500.0 6,500.0
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „აჭარული სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივი ტრადიციული კერძებისა და მათი ინგრედიენტების ქიმიური კვლევა ანალიზის თანამედროვე ინსტრუმენტული მეთოდებით“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 41,000.0 41,000.0 34,205.0 6,795.0
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სახელობითი სტიპენდია გამორჩეული სტუდენტებისათვის - გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდია“ - განხორციელების მიზნით 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ფინანსური განათლება საზოგადოების კეთილდღეობისათვის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 49,965.0 49,965.0 44,384.6 5,580.4
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ზაფხულის სკოლა - სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 19,525.0 19,525.0 19,525.0 0.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით 800.0 800.0 800.0 0.0
სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „შემოდგომის სკოლა - დემოკრატია და ადამიანის უფლებები“ - განხორციელების მიზნით 35,350.0 35,350.0 4,259.5 31,090.5
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის მოწყობისა და აღჭურვის მიზნით 50,351.0 0.0 0.0 0.0
სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - "ქართულ-ფრანგული სინთეზი ფრანგულ სცენაზე" - განხორციელების მიზნით 9,037.0 9,037.0 8,578.2 458.8
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „დუალური პროფესიული განათლების საკოორდინაციო საბჭოს“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 70,750.0 70,750.0 34,578.1 36,171.9
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „შესაბამისობის კვლევა რეგიონულ ბიზნეს-სექტორის მიერ მოთხოვნად პროფესიებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებს შორის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 118,125.0 40,600.0 12,580.0 28,020.0
ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ა.რ. მინისტრის აპარატისათვის გადასაცემად, საერთაშორისო სიმპოზიუმის - „მეცნიერება და რელიგია მომავლისათვის“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 42,000.0 42,000.0 42,000.0 0.0