აქტიური ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებისა და ხელმძღვანელთა სქესის მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Individual EntrepreneurLimited Liability CompanyJoint Stock CompanyGeneral PartnershipLimited PartnershipCooperativeForeign Enterprises
Woman40305187311075357562
Man5492452249688927243195
Unknown76584431121261430280