სოციალური პაკეტის დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა ჯგუფების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-18 წლამდე შშმ პირი მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიმარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრიპოლიტ. რეპრესირებულები სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებებიომის მონაწილეებისაყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებებისხვა
ქ. თბილისი 7021881387609.952031857277194.364398849.316340522797139130.43641966798550
გურია 690002026783675313430667351565898535244241581100
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 1220063466119425.610610205701.61982101476875.61320
კახეთი 16416248071683436599243.51578486.519770532110824115721680
იმერეთი 30142610677241821174170783.53361107.535133164234324.2818524990110
მცხეთა-მთიანეთი 41200127122199931305943988476292010745105984510
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 18318255192496154292596178924427969420714346100985130
სამცხე-ჯავახეთი 7500021238634274445473.5675603.5891441070698192843080
ქვემო ქართლი 23822251749670598791363155306825299923541372016302337132
შიდა ქართლი 129800397193711055123696.941361744.9415191601476227847.6726360.04
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 271000703489.11036940123938.52135367.6209659128401497793501980
ზემო აფხაზეთი 0000000000