დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-18 წლამდე შშმ პირი მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიმარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრიპოლიტ. რეპრესირებულები სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებებიომის მონაწილეებისაყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებებისხვა
ქ. თბილისი 10045119366643151135087034101
გურია 12609601300
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 0520732003000
კახეთი 1318729403100
იმერეთი 8108568129813330150800
მცხეთა-მთიანეთი 819483310823016100
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 9953916023422582307115811300
სამცხე-ჯავახეთი 6217732136957000
ქვემო ქართლი 95612054239130435000
შიდა ქართლი 945167823031803517000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 735852515292271200
ზემო აფხაზეთი 00000000000