დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის დასაფინანსებლად გადარცხული თანხა ჯგუფების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-18 წლამდე შშმ პირი მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიმარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრიპოლიტ. რეპრესირებულები სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებებიომის მონაწილეებისხვა
ქ. თბილისი 202409353725665662544.16432977.16286910318647532.855
გურია 200400720013201100044660
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 0142226846704776120033200
კახეთი 200600218264636287200132220
იმერეთი 16222203974346.611812109819.65014065811760
მცხეთა-მთიანეთი 16004117605431361490730000484220
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 198221115511994312896535976941472100449024860
სამცხე-ჯავახეთი 12404470.410407.4292419041.8942620.626400
ქვემო ქართლი 20001148515734.65402.4346222322015521104.40
შიდა ქართლი 18409256211696848391134732010124008.40
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1400727711146231422137120021411782640
ზემო აფხაზეთი 000000000