სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სუბსიდიის კატეგორიის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქ. თბილისი791026292951757224390771702752622101
გურია31027783920611510492000
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი1513112226613310147102
კახეთი83156166112396332920726010
იმერეთი414519025234479411416501188011
მცხეთა-მთიანეთი67393714314614600184002
სამეგრელო-ზემო სვანეთი141610015242836955540543010
სამცხე-ჯავახეთი151630997521527431553001
ქვემო ქართლი17218936426629028840915101
შიდა ქართლი718106101452289421940393100
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა1503717783259585202856000
ზემო აფხაზეთი00000000000000