დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაცი 0-17ქალი 0-17კაცი 18-39ქალი 18-39კაცი 40-49ქალი 40-49კაცი 50-59ქალი 50-59კაცი მეტია 60–ზექალი მეტია 60–ზე
ქ. თბილისი 133051241510626112784297585141246086675811553
გურია 74585268152320223351
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 84818688212724315471
კახეთი 2162022172345588628386118
იმერეთი 347432142868311994812501008140615412415
მცხეთა-მთიანეთი 13661276129814225055745876747981070
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 984191481016110212362944234009529365259986
სამცხე-ჯავახეთი 271250266267114119105141134229
ქვემო ქართლი 17931661145316104746335327237331074
შიდა ქართლი 256622512066227571888974383310291364
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 971931865823310365311452457730
ზემო აფხაზეთი 0000000000