ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის შემთხვევებისთვის გადარიცხული თანხა - 2016-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201820172016
ქ. თბილისი 8294904.428242823.198590222.51
გურია 102777.05121342.95152155.6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 79872.5366190.263933.18
კახეთი 276725.94340273.8334232.09
იმერეთი 1107938.07993523.591034244.39
მცხეთა-მთიანეთი 147984.61115654.46126336.14
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 382633.63412179.9496320.16
სამცხე-ჯავახეთი 243218.88302513.26299578.17
ქვემო ქართლი 498860.82518111.86533473.95
შიდა ქართლი 308689.46264117.29330560.41
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1967670.241721377.431538305.7
ზემო აფხაზეთი 000