2018 წელს რეგისტრირებულ ქორწინებათა რაოდენობა ასაკისა და სქესის მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

16 - 1920 - 2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960+
მამაკაცი326455967964395285717691044595402459
ქალი205467395875336722441236766405277239