მოსახლეობის განაწილება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით ასაკობრივ ჭრილში: 2018 (ათასი კაცი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+სულ
სულ 15+ მოსახლეობა202.52215.76269.2262.46250.28230.13232.12247.44278.51238.48607.383034.27
სულ აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა)37.19131.97199.73196.37194.43189.26185.78198.62212.97163.76229.871939.93
დასაქმებული27.2891.29159.7164.63169.15165.36164.69182.52194.92152.33222.331694.2
დაქირავებული10.2559.22111.1105.61101.4694.3585.6989.9188.0761.0853.44860.16
თვითდასაქმებული17.0432.0848.5758.9367.6670.8578.9492.62106.7691.22168.79833.45
გაურკვეველი000.020.10.020.160.0600.090.030.090.59
უმუშევარი9.9140.6740.0331.7325.2823.921.0916.118.0511.437.54245.73
მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ165.3283.7969.4766.0955.8540.8746.3448.8265.5474.73377.511094.33
უმუშევრობის დონე (პროცენტებში)26.6430.8220.0416.161312.6311.358.118.486.983.2812.67
აქტიურობის დონე (პროცენტებში)18.3761.1674.1974.8277.6982.2480.0380.2776.4768.6737.8563.93
დასაქმების დონე (პროცენტებში)13.4742.3159.3262.7367.5971.8670.9573.7669.9963.8736.655.84