სსიპ - აწარმოე საქართველოში ბალანსზე რიცხული ავტომობილები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თარიღიდოკუმენტიდასახელებარაოდენობაერთეულითანხასაბალანსო/ნარჩენი ღირებულებასაფუძველი
CMR1400213042014-07-10 00:00:00მჩ75/01სზ0138733694მცირე კლასის მსუბუქი ავტომობილი Ford Fiesta (ძრავის მოცულობა 1.8 ლიტრამდე)2ცალი37556,0013144,6031.1.2.1.3 ხელშ. #75-24.09.2014 შპს ჯი-თი მოტორსი
2017-10-01 00:00:0010012017/1მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი Kia Sportage 20111ცალი12309,769579,54საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან ავტომობილის-Kia Sportage 2011-ის უსასყიდლოდ მიღება (ბალანსზე აყვანილია საბალანსო/ნარჩენი ღირებულებით)
29/06/2017წერილი 5/32536მსუბუქი ავტომობილი ტოიოტა TOYOTA CAMRY (ძრავი 2.5)1ცალი24385,0518922,79სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ ქონების უსასყიდლოდ გადმოცემა (სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსგან გადაცემული ქონება)
CMR16002006126/07/2016მჩ72/1სზ0251862136მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი Renault Duster (კუბატურა 1.5)2ცალი87097,0053129,1731.1.2.1.2 ხელშ.#72 26.07.2016 შპს ფრანს ავტო
2017-12-12 00:00:00მსუბუქი ავტომობილი ტოიოტა TOYOTA COROLLA (ძრავის მოცულობა 1.8 ლიტრი, JTDBR42E109007629)1ცალი13000,009620,00ეკონომიკის სამინისტროს მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემული სრულად ამორტიზირებული ავტომობილის შეფასების ღირებულება+გაწეული კაპ.ხარჯი